Change localhost port 80 to 8080

In httpd.conf change the following lines and then restart the application: Listen 80 to Listen 8080 ServerName localhost:80 to ServerName localhost:8080 http://localhost:8080 http://localhost:8080/phpmyadmin/ When you press “Start” the application can still say that you have an error like “Port 80 in use by “Unable to open process” with PID…” but it will still work. If the error includes “Port …

Change localhost port 80 to 8080 Read More »

VS code setting.json

Ctrl + Shift + P > Open Setting (JSON) { “terminal.integrated.shell.windows”: “C:\\Program Files\\Git\\bin\\bash.exe”, “workbench.editorAssociations”: [], “emmet.includeLanguages”: { “javascript”: “javascriptreact” }, “emmet.triggerExpansionOnTab”: true, “css.completion.completePropertyWithSemicolon”: false, “less.completion.completePropertyWithSemicolon”: false, “editor.formatOnPaste”: true, // format code on paste “editor.formatOnType”: true, // format code when you hit save “editor.formatOnSave”: true, // Ensures there’s only one blank line at the end of …

VS code setting.json Read More »

Best WordPress Plugin

Temporary Login Without Password Temporary Login Without Password All-in-One WP Migration All-in-One WP Migration WP Mail SMTP by WPForms WP Mail SMTP by WPForms Better Search Replace Better Search Replace   Better Find and Replace Better Find and Replace    

Dạy con

https://tintuconline.com.vn/giao-duc/tai-sao-khi-buoc-ra-truong-doi-nhung-nguoi-hoc-kem-thuong-thanh-cong-lam-sep-lon-giau-co-hon-nhung-nguoi-hoc-gioi-n-379833.html “Bố mẹ Việt đang nhầm lẫn tai hại giữa: học Tốt và học Giỏi, nhiều phụ huynh cứ có niềm tin mù quáng là con cứ học giỏi là chắc chắn là có vé đi ga ‘Tương Lai Hạnh Phúc’. Dưới đây là nội dung bài viết. Ăn thì phải no, học thì phải …

Dạy con Read More »

VS code configs

Choose Tag pair (Alt + D) Go to matching pair (Ctrl + Shift + J) Duplicate line code (Ctrl + Shift + D) Hotkey group tag (ctrl + shift + G) Prevent auto semicolon Press Control + Shift + P in VSCode. Search For Preferences: Open Settings (UI) . Again in the Searchbar, search for Semicolon . Choose CSS or your …

VS code configs Read More »

Câu nói hay

 Sông càng sâu càng tĩnh lặng, người càng trí tuệ càng tĩnh tâm.  Cứ đi thì mới biết phía trước là điều gì.  Cuộc đời này đáng sống hay không, nó phụ thuộc vào bao nhiêu việc ta đã làm được và để lại dấu vết gì trên cuộc sống này.  Cuộc sống là một …

Câu nói hay Read More »