Câu nói hay

  •  Sông càng sâu càng tĩnh lặng, người càng trí tuệ càng tĩnh tâm.
  •  Cứ đi thì mới biết phía trước là điều gì.
  •  Cuộc đời này đáng sống hay không, nó phụ thuộc vào bao nhiêu việc ta đã làm được và để lại dấu vết gì trên cuộc sống này.
  •  Cuộc sống là một hành trình, hành trình đó là đi tìm giới hạn của bạn thân.
  • Cach tốt nhất để tiếp cận với thị trường là cứ bắt tay vào thực hiện. Hãy thôi tưởng tượng cách nào sẽ hiệu quả, hãy tìm điều đó trong thực tế
  • Việc càng kéo dài, càng khó hoàn thành càng mất hứng
  • Sản phẩm càng đến tay các khách hàng nhanh bao nhiêu thì bạn sẽ càng phấn chấn bây nhiêu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *