Uncategorized

Câu nói hay

 Sông càng sâu càng tĩnh lặng, người càng trí tuệ càng tĩnh tâm.  Cứ đi thì mới biết phía trước là điều gì.  Cuộc đời này đáng sống hay không, nó phụ thuộc vào bao nhiêu việc ta đã làm được và để lại dấu vết gì trên cuộc sống này.  Cuộc sống là một …

Câu nói hay Read More »

Learning Javascipt

Create Object (tạo đối tượng) có 2 cách Object literals //đối tượng có 1 thuộc tính và 1 phương thức (method) var myCar = { brand: ‘Toyota’, run: function(){ console.log(‘running’); } }; Object constructor //Tạo 1 đối tượng mới var myApple = new Object(); //Thêm các thuộc tính cho đối tượng myApple.color = ‘red’; myApple.shape …

Learning Javascipt Read More »

Install camtasia 2019 version

Download version 2019, from Techsmith download old version https://www.techsmith.com/download/oldversions 1. Sau khi cài đặt, phần mềm tự động start, chọn Nhập Key > Không Nhập > Thoát ra. Chú ý: Không được connect dùng thử   2. Mở file RegInfo.ini bằng notepad Trong folder C:\ProgramData\TechSmith\Camtasia Studio 19 Copy đoạn code bên dưới vào file [RegistrationInfo] …

Install camtasia 2019 version Read More »

How to change the document root in XAMPP on windows

I have installed XAMPP in C drive on my windows. Today I thought I will move my installation to another directory. After searching the web for couple of minutes, I got a solution that worked perfectly. Here are the steps you have to follow. Open the file httpd.conf from the location C:/xampp/apache/conf Search for DocumentRoot and you will get something …

How to change the document root in XAMPP on windows Read More »

Change password root in mysql

1) Tiếp tục $ mysql -u root -p 2) sử dụng database bất kỳ (dùng db mysql mặc định) mysql> use mysql; 3)Thay đổi password của tài khoản root: mysql> update user set password=PASSWORD(“NEWPASSWORD”) where User=’root’; 4) Khởi tạo quyền mysql> flush privileges; mysql> quit